Arkiv: Gustaf Fröding

Levnad: 1860 - 1911

Födelseort: Alsters herrgård i Karlstads socken, Värmland

Gustaf Fröding var en svensk författare, journalist och poet. En av hans mest välkända diktsamlingar är Stänk och flikar från 1896 som bland annat innehåller dikten En morgondröm vilken fick honom åtalad men friad.

De dikter som är mest kända och lästa är alla skrivna på rikssvenska, om än med ett och annat värmländskt uttryck. Fröding beskriver ofta den vackra värmländska naturen i sina dikter, en miljö han kände väl från sin uppväxt.

Han tillbringade långa tider på olika vårdinstitutioner på grund av sin psykiska ohälsa, men vad han faktiskt hade för diagnos är mycket omdiskuterat. Han avled till följd av sin alkoholism och diabetes.

Idealet

Ur diktsamlingen Nya dikter som utkom första gången 1894.

Friheten

Ur diktsamligen Gralstänk från 1898

I ungdomen

Ur diktsamlingen Gitarr och dragharmonika - Stämningar och stämningsbilder från 1891

Den gamla goda tiden

Ur diktsamlingen Nya dikter (1894). Titeln är ironisk; den redan då etablerade frasen med sin [...]

Sålunda talade Zarathustra

Ur diktsamlingen Nya dikter, som utkom första gången 1894.

De gode och de ädle

Ur diktsamlingen Nya dikter, som utkom första gången 1894.

Strövtåg i hembygden

En diktcykel i fyra delar av Gustaf Fröding. Den gavs ut 1896 i diktsamlingen Stänk [...]

Idealism och realism

Ingår i diktsamlingen Nya dikter, 1894.