Arkiv: Arthur Engberg

Levnad: 1888 - 1944

Födelseort: Hassela, Hälsingland.

Arthur Engberg var en svensk socialdemokratisk politiker och tidningsman. Han var riksdagsledamot (andra kammaren) åren 1917-1940 och ecklesiastikminister september 1932 till juni 1936 och hösten 1936-1939. År 1940 blev Engberg landshövding i Västernorrlands län. Arthur Engberg är författare till Hälsinglands landskapssång Såg du det landet.
Museet – en förmedlare mellan forntid och framtid

"Under sin tid som ecklesiastikminister skrev Arthur Engberg denna artikel för Samfundet för Hembygdsvård. Den [...]