1896: Skalder i nakenskrud

"Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och jag som skogsgudar i Sandhamns strandskog", skriver den tredje [...]