Arkiv: Bildning

Gör din plikt – läs en bok

I ”dumhetens och ytlighetens tidevarv” är bildning ”din räddning från samtiden” skriver Lars Anders Johansson [...]