Ruotsin ommogeenien vapaustaistelu III

Ruotsalaisten polymatikkojen vapaustaistelu 3

Tredje och sista volymen av ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Lataa e-kirja:

.pdf

Jos arvostat tätä kirjaa ja haluaisit auttaa saamaan sen useampien ihmisten saataville ilmaiseksi, lähetä lahjoitus osoitteeseen 123 223 34 27

Alfred Kämpen kirjoittama teos The Freedom Struggles of the Swedish Allmog on Vilhelm Mobergin suuresti arvostama harvinainen kolmiosainen teos, joka on yksi harvoista yrityksistä kuvata ruotsalaisen allmogin monia kapinoita viranomaisia vastaan.

Den tredje och sista volymen av Ruotsin ommogeenien vapaustaistelu börjar med det Gustavianska tidevarvet. Bland mycket annat får du läsa om Konungen och folket. Bönderna och tjänstehjonsordningen. Fattigvård och landshunger. Brutala husvisitationer och skatteköpsrätt. Allmogeresning och oroligheter i Södermanland. Budkavlars utsändande och militärt ingripande. Sammangaddningar och hemliga folkmöten. Allmogeslaktning och stordåd. Löner och matlistor. Torpare och statare. Hemmansklyvning och jordavsöndring.Utvandringen och dyrtiden. Det nya århundradet med rösträttsfrågan, socialismen, lönestatistik och fackförbund.

Kirjan esipuhe

När härmed sista och tredje delen av detta arbete lägges under läsarnas ögon, måste livligt beklagas de fel och ofullkomligheter, som måhända förekomma, ehuru allvarliga bemödanden gjorts att framställa allmogens vandring genom seklerna i lika objektiv som klar historisk dager. Men materialet, som stått till buds och härmed åsyftas icke allenast den tryckta historien, utan även skrivna avhandlingar, rättegångs- och stämmoprotokoll m. fl. använda urkunder — har i allmänhet varit ensidigt tendentiöst till den ena partens förmån, det vill säga överklassens. Här igenom har arbetet väsentligt försvårats. Det har många gånger krävts stora ansträngningar för att kunna återfinna allmogens tankegång — sällan tillräckligt utforskad eller framställd av vederbörande rannsakare — i konflikterna med samhället eller arbetsgivarna, husbönderna som de kallas.

Nu har emellertid redogörelsen för ”Svenska Allmogens Frihetsstrider” nått över gränsen till våra dagar — sista kapitlet upptager till och med händelserna på lantarbetsmarknaden under fjolåret — och därmed nedlägges pennan. Något mera av värde, än att vara en högst ofullkomlig materialsamling vågar jag icke tilldöma mitt lilla försök till historieskrivning. Men jag hoppas likväl att mera kompetenta pennor än min, på basen av denna framställning, sedermera fortsätta forskningen på området.

Stockholm i jan. 1920.
Kirjoittaja

Tilaa YouTube:


Jos arvostat Allmogens itsenäistä työtä kuvaamaan hienoa ruotsalaista historiaa ja pohjoismaista kulttuuria, ja olet tervetullut ostamaan jotain mukavaa kaupasta tai tukemaan meitä vapaaehtoisella lahjoituksella. Kiitos etukäteen!

Tuki Allmogens Swishin kautta: 123 258 97 29
Tuki Allmogens genom att liity
Tuki Allmogens testamentissasi

Suosittu