Svenska allmogens frihetsstrider III

Svenska allmogens frihetsstrider 3

Tredje och sista volymen av ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Ladda ner e-bok:

.pdf

Om du uppskattar den här boken och vill bidra till att fler kan tillgängliggöras helt gratis, swisha en slant till 123 223 34 27

Svenska allmogens frihetsstrider av Alfred Kämpe är en sällsynt skrift i tre volymer som Vilhelm Moberg värderade högt, och ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Den tredje och sista volymen av Svenska allmogens frihetsstrider börjar med det Gustavianska tidevarvet. Bland mycket annat får du läsa om Konungen och folket. Bönderna och tjänstehjonsordningen. Fattigvård och landshunger. Brutala husvisitationer och skatteköpsrätt. Allmogeresning och oroligheter i Södermanland. Budkavlars utsändande och militärt ingripande. Sammangaddningar och hemliga folkmöten. Allmogeslaktning och stordåd. Löner och matlistor. Torpare och statare. Hemmansklyvning och jordavsöndring.Utvandringen och dyrtiden. Det nya århundradet med rösträttsfrågan, socialismen, lönestatistik och fackförbund.

Bokens förord

När härmed sista och tredje delen av detta arbete lägges under läsarnas ögon, måste livligt beklagas de fel och ofullkomligheter, som måhända förekomma, ehuru allvarliga bemödanden gjorts att framställa allmogens vandring genom seklerna i lika objektiv som klar historisk dager. Men materialet, som stått till buds och härmed åsyftas icke allenast den tryckta historien, utan även skrivna avhandlingar, rättegångs- och stämmoprotokoll m. fl. använda urkunder — har i allmänhet varit ensidigt tendentiöst till den ena partens förmån, det vill säga överklassens. Här igenom har arbetet väsentligt försvårats. Det har många gånger krävts stora ansträngningar för att kunna återfinna allmogens tankegång — sällan tillräckligt utforskad eller framställd av vederbörande rannsakare — i konflikterna med samhället eller arbetsgivarna, husbönderna som de kallas.

Nu har emellertid redogörelsen för ”Svenska Allmogens Frihetsstrider” nått över gränsen till våra dagar — sista kapitlet upptager till och med händelserna på lantarbetsmarknaden under fjolåret — och därmed nedlägges pennan. Något mera av värde, än att vara en högst ofullkomlig materialsamling vågar jag icke tilldöma mitt lilla försök till historieskrivning. Men jag hoppas likväl att mera kompetenta pennor än min, på basen av denna framställning, sedermera fortsätta forskningen på området.

Stockholm i jan. 1920.
Författaren

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt