The Blended Saw and the Ancient Law of Value

Blendasägnen berättar om kvinnan Blenda i folklandet Värend, virdarnas land i det forna Småland, där [...]