Den blandede sav og den antikke værdilov

Blendasägnen berättar om kvinnan Blenda i folklandet Värend, virdarnas land i det forna Småland, där [...]