Arkiv: Torgny Segerstedt

Levnad: 1876 - 1945

Födelseort: Karlstad

Torgny Segerstedt var en svensk publicist och religionshistoriker. Han är mest känd för sitt tydliga ställningstagande mot den tyska nationalsocialismen, före och under andra världskriget, som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT). GHT var en av endast två tidningar i hela Sverige som vågade ge plats åt Vilhelm Mobergs kritiska artiklar. Hans grav på Kvibergs kyrkogård i Göteborg, blev efter fredsslutet en vallfärdsplats, framför allt för norrmän.

Det väsentliga i vår tid

"Det tycks som om mänsklighetens träd hörde till dem, som endast blomma i stormen. När [...]

Vildgässen

"De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt [...]

Den svenska våren

"Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och [...]

Om ”förmynderiet och tanteriet”

Torgny Segerstedt svarar 1938 på en debatt där det ropades förbud mot "bluffmediciner"

Om hemlighetsmakeri…

Först publicerad i GHT den 27/12 1938

Nazismens läxa

Torgny Segerstedt om nazismens läxa, publicerad i kolumnen IDAG i GHT den 4 januari 1943

I brytningstider

Publicerad den 12 oktober 1940 i kolumnen IDAG i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT).

Fädernas tanklöshet

"Den sanna friheten består i att tänka och handla rätt. Vad som är rätt bestämma [...]

Dessa förbaskade tidningar

Publicerad den 13 december 1939 i kolumnen IDAG i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT).

Pressfrihet och självcensur

"Pressens frihet är alltid en nagel i ögat på dem, som önska att efter gottfinnande [...]