Arkiv: Edward Blom

Edward Blom om torghandelns historia

"Torghandel är den äldsta formen av all handel. I alla kulturer har bönder åkt in [...]

Edward Blom om lanthandelns uppkomst i Sverige

"Ingenting har påverkat människor så mycket vad gäller näringsliv i Sverige som lanthandelns införande." - [...]