Het graf van de snaphaan in Böghult

Snapphane Graf
Uit Herman Hofberg's Zweedse Volksverhalen (1882)

Een verhaal uit Herman Hofbergs Zweedse volksverhalen uit 1882 over een mannelijke snapper die in de 17e eeuw zijn lot tegemoet ging in Böghult in de parochie Tönnersjö.

Tijdens de bloedige oorlog van Karel XI met Denemarken was een bende snapphanen vanuit Skåne Halland binnengetrokken en hadden, zoals gebruikelijk, hun weg gemarkeerd met plundering en moord. Sommigen, die de pastorie en de boerderijen van Hishult hadden geplunderd, gingen terug naar Skåne, terwijl een andere groep verder noordwaarts trok.

In Böghult in de parochie Tönnersjö waren enkele burgers van Edsberga en Tönnersjö bijeengekomen om zich te verzetten. De meesten van hen hadden geen andere wapens dan bijlen, bijlen en staken. Blott ett par bröder från Böghult voro bättre gewapend. Zij hadden elk hun eigen geweer, waarmee zij, als bosbewoners en jagers, ook wisten om te gaan. Bij de verdeling van de defensieve troepen werden de twee kanonniers vooraan op de weg geplaatst, waar men dacht dat de snipers zouden oprukken, terwijl de rest van de menigte iets verder naar achteren werd verzameld.

Na enkele uren wachten zag men op de bosweg een gebroken ruiter op een klein, schamel, ongeremd paard zonder zadel, en hoorde men op enige afstand het gelach en geschreeuw van een naderende menigte.

"Kijk uit! Daar komen ze," zei een van de broers.

"Zie je?... het is vaders paard, dat ze in het bos gestolen hebben," antwoordde de ander, terwijl hij het geweer naar zijn oog bracht.

"Stop!" fluisterde de eerste, "mijn geweer raakt zekerder dan het jouwe; laat mij de dief markeren!"

Onmiddellijk ratelde het wiel in het slot; het bos weerklonk met een knal, en de ruiter tuimelde de heuvel af.

Doodsbang voor hun eigen prestatie, haastten de broeders zich terug naar achteren; en er werd niets meer van de vijand vernomen. De volgende dag gingen enkele van de stoutmoedigste boeren op verkenning uit, maar de snipers werden als weggeblazen. Aan de andere kant vonden zij dicht bij de weg een steenhoop die de snapphanen over hun gevallen leider hadden geplaatst, en die naderhand "het snapphane graf" werd genoemd.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

 

Historische kaarten van Halland

Onze wandkaarten zijn zorgvuldig gerestaureerde, eeuwenoude kaarten die in Ångermanland opnieuw worden gedrukt op mat, leeftijdsbestendig premiumpapier van museumkwaliteit. 1% van de opbrengst gaat rechtstreeks terug naar cultureel erfgoed!

Populair