Auteur archieven: Alfred Kämpe

Levend: 1877 - 1936

Geboorteplaats: Ringarums parochie, Östergötland

Johan Alfred Teodor Kämpe was een Zweedse schrijver en krantenman. Kämpe had een bescheiden begin. Zijn ouders waren pachters op het landgoed Fyllingarum. Hij begon al vroeg op het landgoed te werken, als herder en dagloner. Hij kwam toen in nauw contact met arbeidsconflicten en werd in de jaren 1890 beïnvloed door de drankbestrijding en de arbeidersbeweging, die toen naar het platteland van Ostgötland kwamen.

In de jaren 1910 besteedde Kämpe veel tijd aan historische studies. Het resultaat was The Struggles for Freedom of the Swedish Ommogens, from Earliest Times to the Present, gepubliceerd in drie delen in 1918-20. In dit werk probeert Kämpe de geschiedenis vooral te beschrijven vanuit het perspectief van de arme plattelandsbevolking. Zo wordt voor het eerst de geschiedenis van de Zweedse boerenopstanden in beeld gebracht.

Vilhelm Moberg gebruikte Kämpe's informatie over het gewone wapen, de morgenster, toen hij zijn roman Rid i natt! (1941). Vooral in de twee latere delen, over de geschiedenis van de 18e en 19e eeuw, was Kämpe's bijdrage baanbrekend. Allmogens's geschiedenis was tot dan toe zeer onvolledig onderzocht.

De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens III

Het derde en laatste deel van een van de weinige pogingen om een beeld te geven van de Zweedse [...]

De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens II

Het tweede deel van een van de weinige pogingen om een beeld te geven van de vele [...]

De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens I

Een van de weinige pogingen om de vele opstanden van het Zweedse gewone volk tegen de autoriteiten in beeld te brengen.