Täglicher Archiv: August Strindberg

August Strindberg über sechs Ursachen für Schwedens Unfälle im Laufe der Jahrhunderte

"Till Sveriges olyckor fanns, finns och kommer att finnas sex orsaker" börjar en gammal inskrift [...]