Tag archieven: August Strindberg

August Strindberg over zes oorzaken van Zweedse ongelukken door de eeuwen heen

"Till Sveriges olyckor fanns, finns och kommer att finnas sex orsaker" börjar en gammal inskrift [...]