Forfatter Arkiver: Carl Liljenberg

Levnad: 1908 - 1996

Carl Liljenberg var en historiker, der var engageret i Skånes sag. Boede i Landskrona i den sidste del af sit liv.
Skåne og den svenske stat

Dette indlæg blev offentliggjort i Sydsvenska Dagbladet den 14. september 1987. Avisen kommenterede: "Slægtsforsker Carl [...]

Skånes historie

"Skånes historie" er en let forkortet udgave af Carl Liljenbergs samling af det historiske grundlag [...]