Kirjoittaja Archives: Sven Ekman

Asuminen: 1876 - 1964

Syntymäpaikka: Uppsala

Sven Ekman var en svensk zoolog som 1927 blev professor i zoologi vid Uppsala universitet. Han invaldes 1937 i Vetenskapsakademien och i Fysiografiska sällskapet i Lund 1939.
Puukoukku, jota käytetään edelleen Smålannissa.

Om enklykans tillverkning och användning i det småländska fisket.