Author Archiv: Sven Ekman

Wohnen: 1876 - 1964

Ort der Geburt: Uppsala

Sven Ekman var en svensk zoolog som 1927 blev professor i zoologi vid Uppsala universitet. Han invaldes 1937 i Vetenskapsakademien och i Fysiografiska sällskapet i Lund 1939.
Ein Holzhaken, der noch in Småland verwendet wird

Om enklykans tillverkning och användning i det småländska fisket.