Forfatter Arkiver: Victor Granlund

Levnad: 1831 - 1898

Victor Granlund var antikvarie på Riksarkivet i Stockholm som utgivit större delen av urkundspublikationen Konung Gustaf den förstes registratur.