Forfatter Arkiver: Ludvig Nordström

Levnad: 1882 - 1942

Födelseort: Härnösand

Ludvig Anselm "Lubbe" Nordström var en svensk författare och journalist, mest känd för radioreportaget "Med Ludvig Nordström på husesyn" 1938, det som samma år kom ut i bokform som Lort-Sverige.

Ludvig Nordström var mångsidig – minst sagt. Han författade romaner, noveller, dikter, essäer, debattskrifter, reportage, reseskildringar, en yrkesmonografi, en företagshistorik med mera – och drygt 500 tidnings- och tidskriftsartiklar i skilda ämnen. Utöver sitt författarskap var han en flitig akvarellmålare och tecknare.

Ludvig Nordström-sällskapet
En kusthistoria från Ångermanland

En kusthistoria ur Svenska turistföreningens årsskrift 1920.