Forfatter Arkiver: Johan Norberg

Johan Norberg är idéhistoriker, författare, och dokumentärfilmare. Han skriver om global ekonomi, politik och frihet, och har bland annat skrivit böckerna Till världskapitalismens försvar og Vilhelm Moberg modstandsfolket.
Vilhelm Mobergs största drama – kampen mot överheten

Föredrag av Johan Norberg, vid Vilhelm Moberg-Sällskapets årsmöte i Moshultamåla, 2014. Först tryckt i Vilhelm [...]