Tag Archives: Viktor Rydberg

Viktor Rydberg om vårdträd

"Allt har lif, ehuru lifvet är af många slag. Så lefva väsen inne i träden. [...]