Kalmarin sota: ruotsalainen "Son My" Skånessa vuonna 1612.

300 vuoden ajan, 1500-luvun alusta vuoteen 1814 asti, se ei ollut [...].