Användarvillkor

Samtycke enligt personuppgiftlagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att fylla i uppgifter samtycker du till att Allmogens behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas, men vi kommer inte att använda oss av de uppgifterna på individnivå.

Särskilt om uppgifter i samband med köp och donationer: I samband med köp eller donationer kommer (utöver uppgifterna ovan) även uppgifter om betalningssätt och betalkortinformation behandlas, men enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortinformation efter betalningens genomförande, om du inte väljer att göra en återkommande betalning – då sparas dina betalkortuppgifter hos vår betalningspartner tills du väljer att upphöra med din återkommande gåva eller kontaktar oss för att avregistrera dig. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Allmogens och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL och i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.