Arkiv: stormaktstiden

August Strindberg om sex orsaker till Sveriges olyckor genom tiderna

"Till Sveriges olyckor fanns, finns och kommer att finnas sex orsaker" börjar en gammal inskrift [...]