Arkiv: Självhushållning

Allmogens historiska sysslor i September

"September, Höstmånad, hafwer 30 dagar. Dagen är 12 timmar och 40 minuter lång. Och Solen [...]

Svenska allmogens traditionella sysslor i April

"Uti aprils andra vecka löper solen i Oxen, och bondens vår är inne." - Vilhelm [...]

Humleskörden i det gamla bondesamhället

Allmogens gamla humlegårdar är sedan länge övergivna. Något att ändra på?

Allmogens traditionella sysslor i December

”Den fjärde årstiden är för bonden återhämtningens och vilans. Han har sin skörd under tak, under [...]