Arkiv: humle

Humleskörden i det gamla bondesamhället

Allmogens gamla humlegårdar är sedan länge övergivna. Något att ändra på?