Arkiv: häxprocesser

Allmogen drar på expedition – Häxprocessen i Torsåker

På årsdagen av häxprocessen i Torsåker 1675 följde Allmogen i offrens fotspår. Det här är [...]