Handla våra historiska kartor

Skotska stormar avtäcker 1500 år gammal gravplats med nordmän

Vikingagrav
Arkeologer och frivilliga arbetar med att bevara de mänskliga kvarlevor som avtäckts av stormar i en forntida gravplats ovanför en strand på Orkneyöarna. Bild: © ORCA Archaeology

Kraftfulla stormar på Orkneyöarna norr om det skotska fastlandet avtäckte nyligen mänskliga kvarlevor i en gravplats där både pikter och nordmän ligger begravda, rapporterar Live Science.

Gravplatsens ursprung har spårats till mitten av 500-talet, när Orkneyöarna beboddes av de inhemska pikterna som även befolkade Skottland (eller Piktland, som våra vikingatida förfäder kallade landet). I dagarna har frivilliga staplat sandsäckar och täckt de blottade kvarlevorna med lera för att skydda dem från de enorma vågorna och förhoppningsvis begränsa skadorna på den gamla gravplatsen i Newark Bay på Orkneys största ö.

”Varje gång vi har en storm med syd-ostlig vind tar vågorna sig ända in där och eroderar aktivt bort den mjuka sandstenen”

Peter Higgins, Orkney Research Center for Archaeology (ORCA), en del av institutet för arkeologi vid University of the Highlands and Islands.

Orkneyöarna har varit bebodda i tusentals år och har flera mycket väl bevarade fornlämningar, exempelvis den mäktiga Brodgars ring som inkluderar 13 gravhögar och uppskattas ha rests för 4500 år sedan.

Gravplatsen i Newark Bay anlades alltså 3000 år senare och användes sedan under nästan tusen år. Många som begravdes från 800-talet ända fram till 1400-talet var nordmän – främst från Norge. För cirka 50 år sedan flyttades 250 skelett från gravplatsen under en utgrävning av kände brittiska arkeologen Don Brothwell, men ännu tros hundratals pikter och nordbor fortfarande ligga begravda där.

Genom nordmännens kolonisering förändrades demografin på öarna så till den grad att nordmännen snabbt tog över öarna från pikterna och blev den dominanta etniska gruppen. Huruvida maktövertagandet och den demografiska och kulturella undanträngningen skedde genom regelrätt invasion eller genom handel och integration är ”omdebatterat” bland akademiker. Fritt översatt: Man vet helt enkelt inte.

Men arkeologen Peter Higgins säger att den gamla gravplatsen vid Newark Bay kan hjälpa till att besvara den frågan. Med tanke på vikingarnas meritlista i övrigt vågar jag dock gissa att det vare sig handlade om arbetskraftsinvandring eller att nordmännen kom till undsättning för att rädda pikternas pensioner. Det man vet är i alla fall att Orkneyöarna än idag är den region av de brittiska öarna som är mest influerad av norrön kultur.

Nordbornas inflöde till Orkneyöarna började under det sena 700-talet, alldeles vid vikingatidens början, och redan under 800-talet blev öarna en del av det norska kungadömet. Ö-gruppen användes under vikingatiden som en språngbräda för räder mot Skottland, och förblev nordbornas domän ända fram till 1400-talet. År 1468 pantsattes nämligen öarna av den dansk-norska kungen Kristian I som säkerhet för betalningen av hemgiften för sin dotter Margareta, som gifte sig år 1469 med Skottlands kung Jakob III. Hemgiften betalades aldrig och Skottland kunde därför annektera ögrupperna år 1472.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt