Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan

Slaget vid Örsled 1542

Slaget vid Örsled

Under några dramatiska sommardygn i juli 1542 ägde här rum den första stora militära kraftmätningen i Dackeupproret.

Den 22 juli 1542, efter Nils Dackes framgångar kring Kalmar, i Blekinge och Konga härad, och brandskattning av adelns sätesgårdar som Osaby och Billa, var “sanningens ögonblick” inne. Lars-Olof Larsson skriver i Dackeland(s 136):

“skulle allmogen i de bygder, där upproret redan fått förankring kasta alla försiktighet över bord och öppet ta ställning med vapen i hand mot kronan och dess folk? Skulle man säga ja till Dacke och hans kärntrupp av fredlösa? Gustav Olssons knekteföljen provocerade fram svaret, och när Dackes budkavlar natten till den 22 juli kallade folket “man ur huse”, förvandlades stora delar av sydöstra Småland till ett Dackeland i vapen.”

Bondeuppbådet hade sikte på Bergkvara slott, numera en ruin, där läntagaren och kung Gustav Vasas troman Ture Trolle huserade med 400 soldater till sitt försvar.

Rykten gick att Nils Dacke var i antågande med 10,000 man, men enligt Lars-Olof Larsson är den mer realistiska siffran drygt 2,000 man från Konga, Uppvidinge och delar av Kinnevald och Södra Möre.

Örsleds gamla bro
Örsleds gamla bro. Foto: Ulf Nilsson

Bönderna drabbade samman med kungens män kring bron kring bron vid Örsleds kvarn. Striden var kort och häftig. Dackes folk ska ha lidit störst förluster, men å andra sidan såg inte läget ljust ut för kungens befälhavare. Som Lars-Olof Larsson konstaterar skulle Ture Trolle vid en spridning av bonderesningen till Värends västra delar snabbt bli omringad, fällan skulle slå igen.

Striden mynnade ut i förhandlingar som förmedlades av en präst i Bergunda. Under förhandlingarna krävde kungens folk att Dacke skulle lämnas ut, men allmogen avvisade kravet med motiveringen “att Dacken var en god man, som alltid ville … allmogens bästa”. Förhandlingarna slutade med att en dagtingan, en form av ett vapenstillestånd, slöts den 24 juli 1542. Stilleståndet mellan de stridande parterna skulle gälla till 1 november, men bröts senare av Gustav Vasa.

Hitta dit

Koordinater

Latitud: 56.86817061105147

Longitud: 14.733631610870361

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!