Handla våra historiska kartor

Senaste nytt i vedspisfejden

Gammal vedspis av märket Gefle
1978: Gammal vedspis i vindskammare, Bräcksta, Tensta socken, Uppland, dokumenterad under kulturhistorisk bebyggelseinventering. Boverket vill med sitt förslag skicka klenoder som denna till "avfallshanteringen". Foto: Malmlöf, Maria / Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

Inte nog med att Boverket i praktiken vill förbjuda folk från att återbruka gamla vedspisar – nu har det framkommit att de vill skicka dom på skroten också, och du ska betala för det.

I en rapport från december förra året föreslår Boverket​, som Anders Gustafsson skrev om i Blekinge Läns Tidning igår, en skrotningspremie för gamla järnspisar och andra fastbränsleanordningar och rumsvärmare. Boverket vill alltså använda allmogens egna skattepengar till att permanent skrota den här kära delen av vårt kulturarv.

På samma gång lyckas dom med förslaget få in en käftsmäll mot svensk krisberedskap genom att döda andrahandsmarknaden av järnspisar och kaminer. Därmed skulle dom sätta stopp för mindre bemedlat folk som inte har råd att köpa nyproducerat men ändå vill kunna laga mat och koka vatten om krisen kommer.

Boverkets andra förslag i sin rapport är att dom vill införa en utökad anmälningsplikt vid byte av vedpannor och vedspisar, för att stärka ”samhällskontrollen” och förhindra ”regelvidriga byten”. Den utökade handläggningen som denna stärkta ”samhällskontroll” skulle innebära beräknas kosta allmogen över 100 miljoner kr bara i ökad byråkrati.

Kostnad för anmälningsplikt

Men den kostnaden är en piss i havet i jämförelse med vad skrotningspremien skulle kosta skattebetalarna. Boverket beräknar att skrotningspremien för gamla fastbränslepannor och rumsvärmare kommer att kosta 1.4 miljarder kronor – bara för själva byråkratin(!) kring stödansökningarna.

Administrationskostnad skrotningspremie

Total kostnad inklusive premierna: Över 5 miljarder kronor. Dom pengarna skulle kunna hålla det nyligen nedlagda Sollefteå BB öppet i 250 år, bara för att sätta summan i perspektiv.

Totalkostnad skrotningspremie

Jag är mållös.

Boverket med generaldirektör Anders Sjelvgren i spetsen har tagit fram förslagen på direkt uppdrag av regeringen. Någonting säger mig att regeringen kommer nappa på förslagen men man vill ju tro det bästa om folk, även politiker, så jag hoppas ändå att de för sitt eget anseendes skull skickar förslagen dit dom hör hemma – på skroten.

Detsamma skulle varje vettig regering göra med de nya reglerna som Boverket vill införa till sommaren som i praktiken förbjuder återbruket av gamla järnspisar och kaminer. Vedspisens kulturhistoriska värde och rollen den spelar i vår krisberedskap borde göra det till en självklarhet att gamla vedspisar precis som gamla kakelugnar ska undantas de nya hårdare reglerna. Allt annat är oacceptabelt.

Så vad kan gemene man och kvinna göra? Till att börja med kan vi göra våra röster hörda. Vi kan skicka ett budskap till makthavarna i hufvudstaden att vi är många ”lantisar” som inte accepterar någon inskränkning i vår rätt att återbruka våra kära gamla vedspisar. Gå gärna med i Facebook-gruppen Vedspisupproret, ett medborgerligt upprop för att visa att vi är många som håller vedspisen kär.

Som Vilhelm Moberg skrev i sin roman Rid i natt!, ”Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.” Facebook-gruppen har numera passerat denna fina symboliska gräns på 12,000 medlemmar.

Maila gärna också Boverkets generaldirektör Anders på anders.sjelvgren@boverket.se och bostadsminister Peter Eriksson på peter.eriksson@regeringskansliet.se (alternativt n.registrator@regeringskansliet.se, märkt ”Till Peter Eriksson”) och berätta vad vedspisen betyder för dig och vad du tycker om de här förslagen. Du kan förslagsvis framhålla det kulturhistoriska värdet och den viktiga roll som gamla vedspisar och kaminer har när det gäller Sveriges förmåga att klara av allvarliga kriser.

Det gör inget om vi är väldigt många som mailar, dom uppskattar säkert att få höra ifrån de som betalar deras löner och feta pensioner. Du som sympatiserar med sittande regering och kanske rent av röstade på Miljöpartiet har en särskilt stark anledning att uttrycka ditt missnöje till Peter Eriksson (MP). Hövlig ton kommer man längst med (och all e-post till myndigheter blir dessutom allmän handling, så skriv förslagsvis inget du inte vill ska hamna i lokaltidningen).

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt

2 tankar om “Senaste nytt i vedspisfejden

  1. Sol-Britt Hellsved säger:

    Har någon räknat vedspisar i bygderna. Eldas alla varje dag? Hur stor är
    skadan som eldning i vedspis utgör?

  2. Johan säger:

    Ingen skada alls. Förbränning av biomassa är en del av naturens gång de senaste 100 miljoner åren. Förbränning av biomassan är en grundförutsättning för savannens fortlevnad liksom naturlig förnyelse av regnskogen. Det här förslaget handlar endast om nya intäkter till staten i form av nya momspengar på anskaffning av nya spisar.

Kommentarsfältet är stängt.