Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan

Nävelsjöstenen (Sm 101)

Nävelsjöstenen SM101
1944: Nävelsjöstenen SM101. Foto: Nils Åzelius / Riksantikvarieämbetet

Nävelsjöstenen (Sm 101) är en smal men ståtlig runsten utmed byvägen i Nöbbeleholm, Nävelsjö socken, Östra härad, i folklandet Njudung i Småland.

Runstenen är en 2.5 meter hög pelare av granit och runorna berättar om Gunnar, Rodes son, som fick en kristen begravning i den engelska staden Bath. Hemma i Nävelsjö lät sonen Gunnkel resa ett minnesmärke.

Stenen ska enligt uppgift ha agerat gränsskillnadsmärke mellan byarna Nöbbeled, Rösås och Åhults byar. En gång i tiden var stenen avslagen 0.6 meter över marken, men den är sedan länge tillbaka hel igen.

En spricka i stenen lagades 1970 av Riksantikvarieämbetet, som också fyllde i runorna med färg 1981. Enligt Smålands runinskrifter har runstenen också lagats 1885 och 1938. Vid det senare tillfället ska runstenens sprickor ha tätats med polyesterharts och stenfiller enligt Riksantikvarieämbetet (diarienummer 7628/71).

Inskriften

Translitteration:

: kun(t)(k)el : sati : sten : þansi : eftiR : kunar : faþur : sin : sun : hruþa : halgi : lagþi : han : i : sten:þr : bruþur : sin : a : haklati : i : baþum

Normalisering till fornvästnordiska:

Gunnkell setti stein þenna eptir Gunnar, fôður sinn, son Hróða. Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á Englandi í Bôðum.

Översättning till nusvenska:

Gunnkel satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin broder, i stenkista i England i Bath.

Runsten Sm101
1944: Nävelsjöstenen SM101. Foto: Nils Åzelius / Riksantikvarieämbetet

Hitta dit

Runstenen hittas på östra sidan av byvägen på det som idag är åkermark.

Koordinater

Latitud: 57.4159987349857

Longitud: 14.843382239341736

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!