“Bland lyckliga riken är vårt nummer ett”

Dikt som var populär på rösträttsmöten i torpar- och bondestugorna på sent 1800-tal

Av kung och regering
– hej, hopp, fallera! –
sköts statens reglering
så innerligt bra.

De snällt “proponera”
och äska med flit:
Giv mera och mera,
giv hit och giv dit.

Och riksdag ödmjukast
– en så’n skall man ha –
den sak som är sjukast
ger amen och ja

Miljoner dukater
åt byråkratin
kanoner, soldater
och upptåg av h-n

Och andra miljoner
av rödaste gull
åt stolta patroner
som gödas med tull.

Och flera miljoner
åt prästernas säck,
fast allmänna tron är;
helt ohjälpligt läck.

Töm, bottentöm kassan
och fyll henne se’n;
gnid folket, sug massan
till märg och till ben!

Låt packet få supa,
tills redlöst, besatt,
det ligger framstupa. –
Dess rikare skatt.

För dem, som ej vilja
gudsbrännvinet åt,
för dem må man gillra
med tull i försåt.

Med tull på den kaka,
de hålla sig till,
på fläsk, som de smaka,
och slutligt på – sill.

De, vilka förgäta
sin sup-plikt till stat,
de måste dock äta:
skatt på deras mat!

Se, den politiken
gör folket så fett. –
Bland lyckliga riken
är vårt nummer ett.

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!