”Bland lyckliga riken är vårt nummer ett”

Dikt som var populär på rösträttsmöten i torpar- och bondestugorna på sent 1800-tal

Av kung och regering
– hej, hopp, fallera! –
sköts statens reglering
så innerligt bra.

De snällt “proponera”
och äska med flit:
Giv mera och mera,
giv hit och giv dit.

Och riksdag ödmjukast
– en så’n skall man ha –
den sak som är sjukast
ger amen och ja

Miljoner dukater
åt byråkratin
kanoner, soldater
och upptåg av h-n

Och andra miljoner
av rödaste gull
åt stolta patroner
som gödas med tull.

Och flera miljoner
åt prästernas säck,
fast allmänna tron är;
helt ohjälpligt läck.

Töm, bottentöm kassan
och fyll henne se’n;
gnid folket, sug massan
till märg och till ben!

Låt packet få supa,
tills redlöst, besatt,
det ligger framstupa. –
Dess rikare skatt.

För dem, som ej vilja
gudsbrännvinet åt,
för dem må man gillra
med tull i försåt.

Med tull på den kaka,
de hålla sig till,
på fläsk, som de smaka,
och slutligt på – sill.

De, vilka förgäta
sin sup-plikt till stat,
de måste dock äta:
skatt på deras mat!

Se, den politiken
gör folket så fett. –
Bland lyckliga riken
är vårt nummer ett.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populär poesi