Gebruiksvoorwaarden

Toestemming krachtens de Wet Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. gegevens die aan een bepaalde levende persoon kunnen worden gekoppeld, is onderworpen aan de bepalingen van de Wet Persoonsgegevens (1998:204), "PuL". Het doel van de PuL is particulieren te beschermen tegen inbreuken op hun persoonlijke integriteit. Volgens de PuL mogen persoonsgegevens alleen onder bepaalde voorwaarden worden verwerkt. Wij houden ons aan de PuL en beschermen persoonsgegevens door middel van uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Door de gegevens in te vullen, gaat u ermee akkoord dat Allmogens verwerkt (b.v. bewaart en gebruikt) persoonsgegevens over u, overeenkomstig de PuL en onze onderstaande beschrijving. U beslist zelf of u ons gegevens wilt verstrekken.

De persoonsgegevens die wij willen verzamelen en verwerken, zijn de gegevens die u verstrekt in verband met de activiteit die u op het punt staat te ondernemen. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens omvatten. Bovendien worden gegevens over het openen en de klikfrequentie van onze e-mailnieuwsbrieven opgeslagen, maar wij zullen deze gegevens niet op individueel niveau gebruiken.

Specifiek met betrekking tot gegevens over aankopen en donaties: in het kader van aankopen of donaties worden ook gegevens over betaalmethoden en betaalkaartinformatie (naast de hierboven genoemde gegevens) verwerkt, maar alleen om de betaling te voltooien en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij slaan geen informatie over betaalkaarten op nadat de betaling is verricht, tenzij u ervoor kiest een terugkerende betaling te doen - in dat geval worden uw betaalkaartgegevens bij onze betalingspartner opgeslagen totdat u ervoor kiest uw terugkerende donatie stop te zetten of contact met ons opneemt om u af te melden. Om uw betaalkaartinformatie en andere gevoelige persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wordt de transactie uitgevoerd via SSL en wordt de informatie gecodeerd.

De gegevens zullen alleen worden verwerkt door Allmogens en de weinige bedrijven die wij hebben ingeschakeld om ons bij te staan bij de verwerking van de gegevens (de zogenaamde "verwerkers"). Onze gegevensverwerkers verwerken de gegevens alleen namens ons en volgens onze instructies, in overeenstemming met de PuL en met hetgeen in deze tekst is bepaald. Wij garanderen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden zullen worden gebruikt.