Winkel onze historische kaarten

Vilhelm Moberg en politiek

De totalitaire staat

Delen op FacebookDelen op WhatsAppDelen op TelegramDelen op X (Twitter)Nu när Sveriges politiska och mediala överhet än en gång är samlad i Almedalen och presenterar sina visioner för hur dom vill hjälpa oss alla att kollektivt nå det förlovade landet, tänkte jag det kan vara intressant att […]

Nu de Zweedse politieke en media-autoriteiten weer bijeen zijn in Almedalen en hun visies presenteren over hoe zij ons allen collectief willen helpen het beloofde land te bereiken, dacht ik dat het misschien interessant zou zijn te horen wat Vilhelm Moberg dacht over politiek.

Vilhelm Moberg was niet trouw aan een bepaalde ideologie, noch behoorde hij tot een politieke partij in het laatste deel van zijn leven. Hij geloofde dat men als schrijver en maatschappijcriticus onpartijdig moest zijn en alleen trouw aan zichzelf en aan zijn principes.

Maar hij vond nog steeds dat politiek te belangrijk was om aan politici over te laten. Zoals we in de citaten hieronder zullen zien, vond hij dat de burgers zelf meer betrokken moesten worden en zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. Dit is de basis van zijn enorme campagne voor individuele vrijheid, een campagne die ik heb gezien door Allmogen willen voortzetten en doorgeven aan toekomstige generaties.

"Maar de ontwikkeling van de wereld is beangstigend: het individu wordt weggevaagd," zei Moberg in een interview in 1965. Johan Norberg beschrijft in zijn boek "Vilhelm Moberg de man van het verzet" dat het enige wat Moberg consequent verdedigde "de vrijheid en het individu was. En hij deed het in zijn eigen belang - omdat hij zijn stem wilde verheffen ter verdediging van waar hij in geloofde. Hij citeerde graag uit Strindbergs Mäster Olof:"

Meester Olof

Voor Moberg was vrijheid "de voorwaarde zelf van het welzijn van de mens op aarde". En het was niet genoeg, zei hij, om elke vier jaar te gaan stemmen. Anders zou de kloof tussen "de heersers" en "de geregeerden" veel te groot zijn. Zoals hij zei in een radio-interview in Dagens Eko op 12 oktober 1947:

"Als de politieke inbreng van de burger beperkt blijft tot de kieswet zelf, om de twee of vier jaar, en alle openbare debatten voorbehouden zijn aan beroepspolitici, dan wordt het politieke belang van het volk om zeep geholpen. Het is een ongelukkige ontwikkeling in een democratie als de politiek een wetenschap wordt, die door specialisten wordt beoefend, terwijl de burgers erbuiten worden gehouden. Op deze manier wordt de basis gelegd voor de totalitaire staat. Een politiek onverschillig volk is het gemakkelijkste slachtoffer van een dictatuur."

Vilhelm Moberg was een van de meest uitgesproken Zweedse tegenstanders van de totalitaire krachten van de Tweede Wereldoorlog, het nazisme en het communisme. Zoals Johan Norberg ons vertelt, ging de strijd na het einde van de oorlog verder, "tegen het communisme dat in het Oosten was achtergebleven, en tegen de intellectuelen in Zweden die daarin meegingen". Hij sprak over het "onvrije Zweden", dat na de oorlog nooit dezelfde kans heeft gehad om nazi's en nog meer communisten uit de eigen rangen te zuiveren als de buurlanden. Maar een bijna nog ernstiger bedreiging van de vrijheid vormden de totalitaire tendensen die in de democratische landen bestonden. Het begrip vrijheid werd vervormd en het risico bestond dat de vrijheid werd opgeofferd omwille van de vrijheid.

Vilhelm Moberg heeft herhaaldelijk in toespraken en teksten gezegd dat wat hij als de grootste bedreiging voor de Zweedse vrijheid zag, niet van buitenlandse mogendheden kwam, maar van de autocratie van de binnenlandse staat, van de groeiende macht van het collectief over het individu, van de sociaal-democratie waarvan hijzelf in zijn jeugd deel uitmaakte. In een in 1959 gepubliceerde bundel, "Mijn visie op de sociaal-democratie", schrijft hij:

"In plaats van de vroegere, persoonlijke, patriarchale onderdrukking hebben zij dus een staatsapparaat ingevoerd dat een onpersoonlijke, anonieme, mechanisch functionerende onderdrukking uitoefent. Zij hebben een solide basis gelegd voor een staatskapitalistische maatschappij waarin de poorten langzaam worden geopend door de achterdeur naar de autoritaire staat, waarin het individu wordt weggevaagd door het collectief en wordt omgevormd tot een object van staatsvoordeel".

Maar reeds 12 jaar eerder, op 12 oktober 1947, waarschuwde hij in een radio-interview in Dagens Eko voor de totalitaire staat:

"De totalitaire staat kan ons van binnenuit verrassen, met sluipende middelen waar we nooit aan denken, stap voor stap. Ik geloof dat dit gevaar voor ons werkelijkheid aan het worden is.[...] Vrijheid onder verantwoordelijkheid is een oude, sympathieke slogan. Nu lijkt het erop dat we in plaats daarvan vrijheid onder controleen met zo'n vrijheid, is het niet erg bekend. Het is tenminste niet ons oude Zweeds."

"Zij die de macht van het woord hebben, moeten strijden tegen hen die de macht hebben," zei hij. Het is een strijd die wij voeren - voor de vrijheid en het recht van individuen en gezinnen om over hun leven te beslissen, en voor het democratische recht van de lokale gemeenschap om haar toekomst vorm te geven en daarover te beslissen buiten de ijzeren vuist van de Zweedse centrale macht en de heersende macht van de EU.

Dit land is van ons, en we willen en zijn van plan het te houden. Maar we willen ons werk hier voortzetten op basis van vrijheid. - Vilhelm Moberg, Norrtälje 12 oktober 1947

Volgens Moberg vormden de Zweedse democratie en vooral de vrijheid van meningsuiting de beste garantie voor individuele vrijheid. Maar democratie kan nooit betekenen dat "51 procent van de bevolking in Zweden regeert en beslist over de overige 49 procent". Dit moest eerder worden beschouwd als een dictatuur, of, zoals hij het bleef noemen, een "democratie" (Zweden - een democratie in Göteborgs-Posten 2 augustus 1970).

Integendeel, hij was van mening dat de hoofdgedachte van de democratie was "dat iedereen zijn leven mag leiden zoals hij dat het beste acht, zolang hij maar geen inbreuk maakt op het recht van een ander om te leven zoals hij dat het beste acht".

Vilhelm Moberg en vrijheid

En hier komen we tot de kern van de vrijheidskwestie, iets waar Moberg in zijn teksten en toespraken steeds weer op terugkomt:

"Het grote probleem van onze tijd, dat wij dagelijks op zeer concrete en tastbare wijze ervaren, is de tegenstelling tussen burger en maatschappij, tussen individu en collectief, tussen organisaties en ongeorganiseerden, de strijd tussen de mens en zijn eigen scheppingen. Op elk gebied van ons dagelijks leven komen wij de tentakels van de staat tegen, een sluipende invloed, een min of meer waarneembare controle op ons doen en laten. De staat probeert ons in zijn macht te krijgen - zoals Amman de meester van het paard de dwangbuis omdoet in de slotscène van Strindbergs De Vader".

In de toespraak op de Zweedse Vlaggetjesdag, in Gävle op 6 juni 1944, betoogde Moberg dat de staatsmachine niet in de eerste plaats rekening houdt met de levende mens, maar met zichzelf, en vroeg hij zich vervolgens af of het de bedoeling was dat de burger in de eerste plaats zou bestaan als een object van staatsvoordeel.

"Als de ingezette ontwikkeling doorgaat, zal het leven in dit land ondraaglijk worden voor allen die waarde hechten aan hun individuele vrijheid, hun vanzelfsprekende mensenrechten. Ons volk heeft een harde en volhardende strijd gevoerd om deze vrijheid, deze rechten te verwerven. Het zijn duur betaalde waarden.

Ik ben solidair met alle krachten in het land die hen willen helpen behouden, tot welke partij zij ook behoren. In de strijd tussen de mens en de staat, sta ik volledig aan de kant van de mens."

Dat doen wij ook.

Als volksdichter was Vilhelm Moberg geliefd bij iedereen, maar als maatschappijcriticus werd hij gehaat door de gevestigde orde. Hij zag het als de taak van hem en andere dichters om het "stekende zout" te zijn dat "het lichaam van de maatschappij voor verval behoedt". Hij legt uit:

Er is een soort schrijven dat een vorm van reactie is tegen de omgeving van de auteur, tegen de druk van de wereld waarin hij leeft, een reactie tegen de kwalen en conventies van de maatschappij - uiteindelijk tegen de machthebbers.

Wij zijn de reactie. Wij zijn het stekende zout. We verzetten ons tegen het kwaad.

Wij zijn het grote publiek.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair

4 reacties op “Vilhelm Moberg och politiken

  • Daniel Sjöberg zegt:

   Hoi Karl, bedankt voor je commentaar. Ik heb veel over Moberg geschreven, en heb het citaat dat u aanhaalt meerdere malen aangehaald. Je kunt niet alles in elk artikel opnemen.

 1. Roy Solino-Moreno zegt:

  Bewonderenswaardig initiatief om de gedachten van Moberg over Zweden, die met de dag waarschijnlijker worden, te publiceren, ook al gebeurt dit in de voor de hand liggende hoop gadgets te verkopen. Het grotendeels totale gebrek aan moraal en ethiek van de markt en de zeer besmettelijke ziekte van ongegeneerde hebzucht lijken u en deze site in ieder geval niet te hebben getroffen. Goed gedaan.

  • Daniel Sjöberg zegt:

   Hoi Roy, ik ben blij te horen dat je Moberg's gedachten net zo waardeert als ik. Hij was zijn tijd ver vooruit. Zoals u opmerkt, is er in de loop der jaren in verband met dit populaire onderwijsproject een winkel ontstaan, waar degenen die het werk van Allmogens willen steunen, iets leuks kunnen vinden om te kopen. Vanaf het begin heb ik nooit overwogen om ook maar enige vorm van overheidssubsidie aan te vragen en daarvan afhankelijk te zijn, wat de norm is in de zogenaamde "vrije" en "onafhankelijke" culturele sector. In plaats daarvan heb ik vertrouwd op vrijwillige giften en het aanbieden van een groeiend assortiment van relevante goederen om het project te financieren en te ontwikkelen. Ik begrijp dat het lijkt alsof ik de gedachten van Moberg publiceer om gadgets te verkopen, maar ik kan u verzekeren dat het precies omgekeerd is - ik verkoop gadgets om meer tijd en middelen te kunnen besteden aan het publiceren van meer artikelen zoals deze.

Reacties zijn gesloten.