Winkel onze historische kaarten

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen

"De vrije vogels ploegen zich een weg door de ruimte. Velen van hen zullen hun verre bestemming misschien niet bereiken. Dat is nogal wat. Ze sterven vrij."

De wilde ganzen ploegen door de donkere nacht. Ze steken onduidelijk af tegen de verscheurde wolken. Hun vreemde kreten snijden door de ruimte. "De onzichtbare lijn van de natuur" gluurt door de herfst duisternis.

Men krijgt de indruk van een andere werkelijkheid dan die welke wij noemen, een meer tastbare werkelijkheid. Er zijn andere krachten aan het werk dan die van de schaduwen. Hoe meer mensen de nadruk leggen op hun gevoel van werkelijkheid, hoe minder zij begrijpen van datgene waarvan hun zogenaamde werkelijkheid de oppervlakte is.

De dwazen begrijpen nooit de diepe betekenis van het woord: wat baat het een mens de gehele wereld te winnen, indien hij zijn ziel verliest. Zij beseffen niet dat dit het onvervreemdbare handvest van de vrijheid van de mens is, de Magna Carta van de mensheid. Alles wat voor onze ziel kan worden aangeboden, is in vergelijking daarmee waardeloos. Wat kan er opwegen tegen de zekerheid dat men naar beste vermogen trouw is geweest aan datgene wat een man een man maakt?

Wat waar is voor individuen, is waar voor volkeren. Als de angstigen hun lot in handen hebben, staat hun ziel op het spel. De angsthazen noemen hun ontwijking realpolitik. Denk aan Arosenius' schilderij van de tamme ganzen, die, wanneer zij de wilde ganzen horen huilen, hun kop opheffen van het tapijt, omhoog kijken en tegen elkaar zeggen: "ziekelijke gekken".

Zij waren blij de grond van de werkelijkheid onder hun platte voeten te voelen. De gekken ploegden zich met sterke vleugels een weg door de verduisterende ruimte.

Er zijn veel mensen, die een onbekende bestemming tegemoet gaan. Zij gaven er de voorkeur aan om als tamme ganzen aan het tapijt te blijven hangen en het uiteindelijk toch te moeten verlaten en geslacht te worden. Zij kunnen zich de strijd van Israël tegen de Assyriërs en Babyloniërs, van de Nederlanders tegen Spanje herinneren. Ook Zweden heeft in zijn tijd van kracht tegen buitenlandse invallers gevochten. Engelbrekt, Sturarna en de Vasakoningen hebben de ziel van het Zweedse volk gered, ondanks alles wat de wijzen van de lafaards daartegen in te brengen hadden.

Wat Geijer zegt is altijd waar geweest: "een echte storm en een echte man, ze zijn niet ongeschikt voor elkaar". Het is jammer voor hen die in een storm terechtkomen zonder de volwassene te zijn. Ze vallen op in al hun hulpeloosheid. Er zijn kleine dwaze gezegden. Ze zijn niet genoeg om te dekken wat ze bedoelen te dekken. Het is jammer voor een volk dat, wanneer de storm buldert, geen man heeft om hen te leiden.

Het is ook jammer voor de stuurman, maar waarom laat hij niet wat zijn bevende handen niet aankunnen?

Er wordt een zware zonde begaan tegen de mensen, wier lot in zwakke handen wordt overgelaten, wanneer de storm over de wereld raast. Elk volk, zelfs de kleinen, hebben machtige krachten in zich. Ze kunnen worden gebruikt door hen die zelf de macht bezitten. Ze ebben weg als zwakte hen bij de hand neemt. De machtelozen kunnen de stormram niet aan. Hij vindt geen bron.

Wijsheid verspreidt zich zo ver als haar invloed reikt. De vrije vogels ploegen zich een weg door de ruimte. Velen van hen zullen hun verre bestemming misschien niet bereiken. Dat is nogal wat. Ze sterven vrij. Zij lijken niet op degenen die hun nek uitsteken en kakelen om hun wortelen, en opscheppen over de "gekken". Te zijner tijd zullen deze verstandige grazers worden afgeslacht en verslonden. Zo gaat het ook met de gedomesticeerde dieren. Ze nemen geen risico's, en ze verliezen alle kansen.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire oude teksten