Winkel onze historische kaarten

Persvrijheid en zelfcensuur

Foto: Gullers, KW / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)
Torgny Segerstedt, 1940. Foto: Gullers, KW / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)

"De persvrijheid is altijd een doorn in het oog van hen die het lot van het volk naar eigen goeddunken willen bepalen."

Toen Oostenrijk uit de Vrije Staten verdween, vestigde de Zwitserse pers de aandacht op de fatale rol van de perscensuur die in Oostenrijk heerste. De mensen waren niet op de hoogte van de omstandigheden in andere landen. Daarom gaven ze met tegenzin toe.

In Tsjecho-Slowakije moest de pers zich ook terughoudend opstellen. Het kreeg de opdracht zijn buren niet te provoceren met onvoorwaardelijke kritiek. Men kan niet zeggen dat deze voorzichtigheid het land heeft gered.

De persvrijheid is altijd een doorn in het oog van degenen die naar eigen goeddunken willen omgaan met het lot van het volk. In onze tijd, waarin de publieke opinie niet aan politieke grenzen gebonden is, trachten al diegenen die in de vrijheid van gedachte en woord een vijand zien voor hun aspiraties, de vrije meningsuiting zoveel mogelijk het zwijgen op te leggen, zelfs tot buiten de landsgrenzen. De tactiek is altijd dezelfde. Duidelijk wordt gemaakt dat niet alleen elk onvertogen woord, maar elke vorm van kritiek de mensen kwetst die erdoor worden getroffen. In het bijzonder wordt natuurlijk benadrukt dat degenen die zich het zwijgen niet laten opleggen, de economische belangen van hun land schaden. Hoewel de minste nadenker moet zeggen dat kritiek op een politiek systeem niet de minste invloed heeft op de handelsbetrekkingen tussen twee landen, aangezien zaken uitsluitend worden gedaan en moeten worden gedaan op grond van economische overwegingen, wordt deze bewering keer op keer herhaald. Hier, zoals in alle oneerlijke propaganda, vertrouwt men op algemene onnadenkendheid. Als een bewering maar vaak genoeg wordt herhaald, wordt zij aanvaard door degenen die, naar men meent, met de stroom meegaan. En er zijn altijd mensen die ter plaatse de waarschuwing van de betrokkene kunnen verkrijgen en doorgeven aan het publiek.

Wat niet de mond wordt gesnoerd en tot zwijgen wordt gebracht, is de propaganda die intussen wordt gevoerd door het land waarvan de eigen pers de spreekbuis is van de machthebbers. Zowel in Oostenrijk als in Tsjecho-Slowakije - om nog maar te zwijgen van Spanje - werd de invasie voorbereid door een ondermijningswerk dat met overvloedige middelen werd uitgevoerd. De vruchten hiervan werden te zijner tijd geplukt. Hoe wordt deze aanval in ons land tegengegaan?

De publieke opinie is, zoals reeds is gezegd, tegenwoordig niet meer aan nationale grenzen gebonden. Er is, dankzij de moderne technologie van samenwerking, een algemene wereldopinie. Elk land en elke opiniemaker levert zijn bijdrage aan deze wereldopinie. Als kritiek in het ene land na het andere het zwijgen wordt opgelegd, ligt het veld open voor degenen die reden hebben om de waarheid te haten en te vrezen. Wie dat niet doet, draagt bij tot de duisternis waarin geweld vrij spel heeft.

Er wordt veel gesproken over verantwoordelijkheid. Over deze verantwoordelijkheid wordt gesproken alsof bedelen het teken is van het diepste verantwoordelijkheidsgevoel. Maar iedereen is niet alleen verantwoordelijk voor wat hij zegt, maar evenzeer voor wat hij verbergt. De stilte die leugens en geweld dient is verachtelijk. De oude strofe

"Hij die de waarheid kent en ze niet spreekt, is inderdaad een ellendige stakker"

is hier ook van toepassing. Hieraan moet echter worden toegevoegd dat er in het onderhavige geval veel meer en belangrijker dan de eer van een particulier op het spel staat. De publieke opinie, die bepalend is voor de teelt van het Westen, staat op het spel.

Wanneer Zweedse gedrukte kranten het bevel van buitenlandse propagandaministeries opvolgen om de vrije meningsuiting, die hun activiteiten verstoort, het zwijgen op te leggen, begrijpt iedereen hoe laat het is. De lucht is al zwaar om in te ademen. Het voelt soms alsof je stikt. Moet lafheid en domheid worden toegestaan de atmosfeer van heel Europa vrijelijk te vervuilen?

Er staat hier meer op het spel dan het leven en het geluk van individuen. Het is zowat het enige heilige dat er is, het menselijke. Het kan de adem van vrijheid niet dragen. Iedereen die aan de dreiging ontsnapt is een voortvluchtige in deze strijd om de verdediging van de westerse cultuur. Hij verraadt allen die met zware offers onze cultuur hebben geschapen, wetenschappers en denkers, de mannen die de grond hebben gebroken en de velden hebben ontgonnen, zij die zijn gevallen op de slagvelden, allen, allen, die hun kracht, hun innerlijk, hun leven hebben gegeven voor die vrijheid zonder welke niets van de geest tot stand komt.

Het verantwoordelijkheidsgevoel geldt niet alleen voor elk woord dat wordt uitgesproken. Het is ook gericht op elk woord dat onuitgesproken blijft.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire oude teksten