Winkel onze historische kaarten

Met open ogen

De Finse Winteroorlog
Foto: Fins Maxim M/09-21 machinegeweer en soldaten 5 km ten noorden van Lemetti, nu Russisch grondgebied. Fins Militair Museum (CC BY)

Torgny Segerstedt schreef dit artikel een week nadat de communistische Sovjet-Unie op 30 november 1939 Finland aanviel in wat bekend zou worden als de Winteroorlog. In het artikel richt hij zich tot zijn mede Zweden.

De Russische invasie in Finland is een van die gebeurtenissen waarvan de gevolgen niet te voorspellen zijn. Wanneer de sluizen van de oorlog worden geopend, wordt veel waarvan men dacht dat het aan de aarde gebonden was, weggevaagd door de vloed van gebeurtenissen.

Niemand kan negeren dat de positie van Zweden wordt beïnvloed door de Russische opmars. Welke plannen de heersers in Moskou hebben is niet bekend. De verwezenlijking van hun bedoelingen hangt af van het samenspel van vele factoren. Over sommige daarvan zijn zij de baas, over andere hebben zij geen controle. Zelfs de meest vastberaden besluiten moeten in de strijd om de politieke macht worden gewijzigd naar gelang van de veranderingen in de situatie. Wat de heren Ribbentrop en Hitler enerzijds en Molotov en Stalin anderzijds waren overeengekomen, wordt door deze overeenkomst niet gerealiseerd.

In hoeverre de Duits-Russische overeenkomst van toepassing is op Zweden is iets dat nog verborgen is. Het zal uiteindelijk onthuld worden. Wat uit de geheime beraadslagingen in de nissen van het Kremlin in het daglicht van de geschiedenis is gekomen, is voldoende om in ons land repercussies teweeg te brengen. Wij zijn genoodzaakt de nodige maatregelen te nemen om onze vitale belangen te beschermen.

Er mag niet worden verheeld dat aan deze maatregelen bepaalde risico's verbonden kunnen zijn. Ze niet innemen is even gevaarlijk. De risico's moeten dus tegen elkaar worden afgewogen. Er is hier geen ruimte voor het kiezen van de derde van twee kwaden.

Ook mag niet uit het oog worden verloren dat geen enkele voorzichtigheid ter wereld een conflict kan voorkomen als Rusland of Duitsland zich bij ons wil voegen. Voorwendselen zijn altijd beschikbaar. Beide genoemde machten hebben zich pretentieloos getoond ten aanzien van de mate van geloofwaardigheid die een voorwendsel moet bezitten. Het is voorbehouden aan stoffige kanselarijen om te geloven dat hem geen kwaad overkomt als hij zich opkrult en, zwijgend als een muis met bange ogen, de waanzin van de machtigen gadeslaat.

Wat hier vereist is, is dat wij de vereisten van de situatie koud opvatten en ons daarop instellen. Wij mogen niet door onze eigen onvoorzichtigheid afglijden naar iets wat wij willen vermijden. Een ander ding is als externe krachten ons in deze positie brengen. Het moet duidelijk zijn waar we heen gaan. Wij moeten de risico's nemen die aan het behoud ervan verbonden zijn; zoals reeds is gezegd, moeten wij het risico van het nemen van een maatregel afwegen tegen het risico van het niet nemen ervan.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat er niets gewonnen wordt door zachtmoedigheid. De onpartijdigheid van hen die, in een geest van angst, dezelfde consideratie trachten op te brengen voor machten wier doeleinden de ondergang zouden betekenen van alles wat ons in de wereld dierbaar en heilig is, en voor die machten die strijden voor de allerhoogste waarden van het leven, is slecht. Er is een grens waarop het observeren van de diplomatieke etiquette vernederend is.

Kortom, wij moeten de situatie zien zoals zij is, ons optreden daarop afstemmen en ons ten volle bewust zijn van de risico's die eraan verbonden zijn. We moeten de situatie zonder oogkleppen bekijken.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire oude teksten