Winkel onze historische kaarten

De onnadenkendheid van vaders

Foto: Gullers, KW / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)
Torgny Segerstedt, 1940. Foto: Gullers, KW / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)

"Ware vrijheid bestaat in juist denken en juist handelen. Wat juist is, wordt natuurlijk bepaald door degenen die de macht hebben. Wie anders zou het doen?"

Het is met grote voldoening dat verstandige burgers het nieuws ontvangen dat er nu een einde komt aan het onheil dat zich onder de naam persvrijheid afspeelt. Een democratische samenleving kan een dergelijke zelfbeschadiging niet tolereren. Het kan niet anders dan beledigend zijn wanneer een schrijver het op zich neemt om herhaaldelijk de waarheid te omzeilen. De waarheid is niet presenteerbaar onder de huidige omstandigheden. Laat het zijn dat niemand ervan droomde haar voor te stellen zonder een draad aan haar lijf. Het zou geen groot ding zijn om het in vele klederen te hullen. Het enige tactvolle is de andere kant op te kijken en rustig verder te gaan.

God weet wat de mannen van 1809 is overkomen, toen zij de persvrijheid in de grondwet hadden verankerd en haar met alle denkbare waarborgen omringden. "De vaders aten zure druiven, de zonen kregen zere tanden." Zij, de zonen, hebben het onheil moeten herstellen dat door de onnadenkendheid van hun vaders was veroorzaakt.

Het enige juiste is natuurlijk dat de vervloekte murmureurs hier volgens dezelfde normen worden behandeld als in het grote modelland. Dat is waar we naar toe gaan. Dat is waar de potloodventers hun mores hebben geleerd. Ze hebben schoon schip gemaakt met privé meningen. Er is een betekenis en die wordt in dagelijkse porties aan de kranten geschreven. Natuurlijk mogen zij de mening die zij hebben verkondigd, niet verdoezelen. Het moet aan het publiek worden meegedeeld. Alleen bij wijze van tussentijdse maatregel kan het inhoudelijk zijn om te voorkomen dat misvattingen zich verspreiden. Zoals varkensvlees niet mag worden gepekeld voordat het door een dierenarts is gekeurd als vrij van trichinose, zo mogen meningen niet worden uitgezonden voordat zij onschadelijk zijn bevonden voor de politieke gezondheid van het publiek.

Wanneer de politie het recht krijgt om onze telefoongesprekken te onderscheppen, onze brieven te verbreken, ons een maand lang zonder eten op te sluiten, dan zou dit kleine filiaal van het grote modelland wel eens de wenkbrauwen kunnen fronsen. We zullen eindelijk een democratie hebben die die naam waardig is, waar vrijheid kan gedijen. Vrijheid is immers niet hetzelfde als het recht van de burgers om er de mening op na te houden die zij willen en om die mening zo goed mogelijk uit te dragen. Voortgaan langs de lijnen van vrije mening en overtuiging leidt tot valse vrijheid. Ware vrijheid bestaat in juist denken en juist handelen. Wat juist is, wordt natuurlijk bepaald door degenen die de macht hebben. Wie zou dat anders doen? Zij hebben ook alle reden om ervoor te zorgen dat hun onderdanen niet aan zelfgeweld doen. Opzichters dragen het zwaard der wet niet tevergeefs.

De theologie heeft het probleem al lang geleden onderzocht. Het is overigens verbazingwekkend hoezeer de moderne samenleving overeenstemt met de blauwdrukken die theologen hebben opgesteld voor het koninkrijk van God. De theologen leerden dat de vrijheid er niet in bestond dat ieder naar eigen goeddunken ging, maar veeleer in de zuivere dienstbaarheid van de onveranderlijke menselijke natuur. Vrijheid bestond in het doen wat de priesters je leerden, zoals ware burgerlijke vrijheid bestaat in de vriendelijke en hoffelijke gehoorzaamheid van de onderdanen aan de bevelen van de opzichters. Als ze mopperen, zal de politie voor hun opvoeding zorgen. Op deze manier zal er orde en ellende in het land zijn.

We houden allemaal van vrijheid. Maar, natuurlijk... En zij die er het meest van houden, leggen ook een speciale gloed in hun "maar, natuurlijk..."

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire oude teksten