Winkel onze historische kaarten

Een man, een krant, een geweer

Fabian Månsson

Uit het tijdschrift Fram, juli 1903.

Het is nu zomer en de vele schietclubs in het hele land zijn begonnen met hun schietoefeningen. Vreemd genoeg worden deze schietoefeningen dit jaar op veel plaatsen bijgewoond door een groot aantal jongeren uit de hogere klasse. Zelfs degenen die in al hun tijd nog nooit een dag met hand of hersens hebben gewerkt, hebben zich dit jaar aangemeld om aan deze oefeningen deel te nemen, om welke redenen dan ook, maar het voornaamste motief is waarschijnlijk geweest om een gewapende jagersjeugd van de hogere klasse het respect te laten afdwingen van de steeds meer klassebewuste arbeidersjeugd.

Nou, we slapen niet! Wij arbeiders begrijpen zo goed en observeren zo zorgvuldig deze verschijnselen die op het eerste gezicht onbeduidend lijken voor ons en onze beweging.

We gaan mee. Tegen een vijand van buitenaf zullen en zullen we de weinige vrijheid die we hebben verdedigen. Wij hebben geen oor meer voor impertinente zinnen als zouden wij niets te verdedigen hebben of dat wij ons niet kunnen verdedigen. De eerste van deze stellingen verwerpen wij zonder verdere motivering. Wat betreft ons onvermogen om onszelf te verdedigen, ons officierskorps en zijn leiding zullen zich daarvoor moeten verantwoorden. Als ons leger en onze zeemacht slecht zijn, als ons volk vele tientallen miljoenen kronen en immense massa's dagelijkse arbeid moet uitgeven voor een bevredigende verdediging, en als ongeschikte officieren worden bevorderd tot de leidende posten, zullen wij waarschijnlijk de taal van een woedend volk spreken tot deze heren op de dag van schande en nederlaag. Maar één ding is zeker: wij zullen onze nationale positie nooit opgeven, nooitzolang er één kogel en één man overblijven om het bloedige werk van een wreker uit te voeren. Eén ding is zeker: die eer zullen wij dragen, ook al kunnen wij ons leven niet dragen, of de strijd nu tegen uitwendige of inwendige vijanden is.

Ik had het over interne vijanden, en daarmee bedoel ik, zoals goed wordt begrepen, de vijanden van het volk, de vijanden van het rijk, de lichtvervuilers, de vernietigers van de vrijheid, de vernietigers van de samenleving. Dankzij hun vermogen om de vruchten te plukken van het werk van de uitvinder, de wetenschapper en de arbeider, worden degenen die niets zaaien en niets spinnen, maar die niettemin mooier gekleed zijn dan de lelietjes van het veld, met de dag brutaler naarmate hun winsten toenemen. Zij hebben nu slechts één doel: een reeds onterfd en ongelukkig volk zo veel mogelijk uit te roeien en ongelukkig te maken, en de arbeiders nederig hun schoenen te zien likken uit dankbaarheid voor de kruimels die deze heren met genoegen van hun rijke tafels laten vallen. Zij hebben geen vaderland dan hun eigen winst, geen vijanden dan de arbeidersorganisaties, die ordelijke produktieverhoudingen eisen. En wanneer deze organisaties zich op een dag opmaken voor de laatste beslissende strijd om voor de Staat en de gemeenten terug te krijgen wat aan deze instellingen is ontnomen, kan het zijn dat hun enige wettige wapen, het stemrecht, hun zal worden ontnomen. Maar om zich daartegen te verzekeren, moet er in iedere arbeiderswoning een geweer zijn en moet de eigenaar ervan geleerd hebben "de andere kant op te kijken". Want het ongelukkige kan gebeuren dat we privileges moeten verdrinken in het bloed van de bevoorrechten. Onbezoedeld is het beste.

Arbeiders van alle soorten. In de gelederen! In de gelederen van de georganiseerde arbeiders! Elke man die zich vervangen voelt, depressief, heeft daar zijn plaats. Iedere man moet zijn tijd nauwlettend in de gaten houden, zijn eigen krant bijhouden, zijn armen sterk en strijdvaardig houden en zijn ogen gericht houden op ons gemeenschappelijk doel. Iedereen die kan, moet zich aansluiten bij de schietbeweging en een eigen geweer hebben.

Vergeet niet dat, tot nu toe, alleen de sterksten gelijk hebben.

In de gelederen!

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire oude teksten