Zo sprak Zarathustra

Gustaf Fröding

Uit de gedichtenbundel Nya dikter, voor het eerst gepubliceerd in 1894.

Op een nacht ging Zarathustra met zijn discipelen de berg op om naar de sterren te kijken.

En terwijl zij op de berg zaten, opzien naar de hemel of neerkijkend naar het dal, waar het bos langs de oevers groeide, boog Zarathoestra het hoofd en viel in gedachten.

Toen hief hij zijn hoofd weer op, sprak en zei:

Hoe dikwijls heb ik u deze woorden niet gezegd: vlucht voor de deugd, en als het kwaad is, pas op! Want gij weet, dat de deugd het woord is van een ijdele dienaar, en dat het kwade goed is voor hem, die het kwade meester is en niet zijn dienaar. En hoe heb ik u niet vermaand uzelf lief te hebben en te verbeteren en niet uw naasten? Want het leven is kort, en wie het werk van anderen doet en niet van zichzelf, zal zijn als een dorre boom; en de dorre boom kan nooit hout worden in de brug die naar de superman leidt.

Maar wanneer heb Ik u gezegd, dat gij de mensen met banden moet binden, opdat gij zelf vrij moogt zijn? Het is de gewoonte van bedienden om aan de macht te komen. Of wanneer heb Ik u gezegd, dat gij hen, die met u wedijveren om de heerlijkheid, moet slaan en vertrappen? Het is de gewoonte van bedienden.

glijdt neer op het bos, waar vele pieken boven de anderen uit schieten! Mag de hoge boom hoger worden, als de lage bomen worden omgehakt? Of kijk eens naar de duizend of honderdduizend sterren die in de ruimte fonkelen! Denk je dat de ster Sirius helderder zal schijnen als de andere sterren gedoofd zijn? Dat is het geloof van kleine mensen.

Hoedt u daarom voor de gewoonte der dienstknechten en voor het geloof der zuigelingen, wanneer gij de overste in u hebt groeien. Wie weet of hij die zichzelf de grootste vindt, ook de grootste is! En kan niet degene die nog klein is, en een grote kracht heeft om te groeien, groter zijn dan degene die al groot is, die vanaf het begin minder kracht heeft, en de maat van zijn groei al heeft volbracht? Laat een ieder dus groeien en stralen naar zijn soort en vermogen, en wees niet neerslachtig! Hij die het helderst straalt en het grootst is van allen, wanneer allen in hun volheid en volmaaktheid zijn, uit zijn zaad en vonk zal de superman voortkomen!

Aldus sprak Zarathustra, en zijn discipelen verwonderden zich zeer.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populaire poëzie