Winkel onze historische kaarten

Mijlpaal: 5000 volgers op Facebook!

5000 volgers!

Delen op FacebookDelen op WhatsAppDelen op TelegramDelen op X (Twitter)För ett tag sen passerade vi 5000 personer på Projekt Allmogens Facebook-sida. Fler och fler ur allmogen hittar hit, vilket är fantastiskt kul! Samtidigt har Projekt Allmogen historieskildringar bara den senaste månaden nått ut till hela 187,186 riktiga […]

Een tijdje geleden passeerden we 5000 mensen op Project Allmogens Facebook pagina. Steeds meer mensen uit het grote publiek vinden hun weg hierheen, en dat is erg leuk! Ondertussen heeft Project Allmogen alleen al in de laatste maand 187.186 mensen van vlees en bloed bereikt, en dat is alleen nog maar op Facebook. Echt waar.

Het is allemaal te danken aan jullie die "liken" en delen op de site. Als u dat doet, helpt u de belangstelling, de waardering en het begrip voor onze geschiedenis en, bij uitbreiding, ons heden te stimuleren.

Ik zou graag denken dat deze daad wordt gewaardeerd door de vele miljoenen van ons volk die hier al ontelbare generaties vóór ons hebben gewoond. Ik denk aan mijn grootouders en het land dat ze hebben helpen opbouwen. Alle verhalen die mijn grootvader me in mijn jeugd vertelde en de streken die hij uithaalde. Al de strijd die mijn grootmoeder doormaakte als jonge meid, en haar geduld als wij kleinkinderen ons gedroegen als kinderen. Opa's neuriën van een oud deuntje en oma's gestoofde macaroni met worst. Het leven waar ze hun stempel op hebben gedrukt. De dromen die ze hadden toen ze opgroeiden. Hun streven naar geluk.

Ik wil ook geloven dat het behoud van onze geschiedenis van vrijheid, de geschiedenis van het gemeengoed, zal worden gewaardeerd door de generaties na ons, wanneer wij allen die nu leven het aardse leven hebben verlaten - en onze samenleving aan hen hebben overgedragen. Hopelijk zal het een samenleving zijn in minstens even goede staat, even veilig en even vrij, als toen wij haar erfden van de vorige generatie. Maar daar ben ik niet zo zeker van. Weinig machthebbers kijken op de lange termijn.

Maar ik wil jullie bedanken voor het volgen, liken, commentaar geven en delen van dingen op de site of hier van de blog. Hier is een citaat van Vilhelm Moberg over de waarde van geschiedenis, uit een toespraak op Zweedse Vlaggetjesdag in Gävle, 6 juni 1944:

"...een ware kennis van de geschiedenis van ons volk kan een bron van macht zijn - zij het in een andere betekenis dan soms wordt bepleit. Over de waarden van het Zweedse recht en de Zweedse vrijheid wordt gesproken alsof ons volk ze door de eeuwen heen onaangeroerd heeft bezeten, alsof ze eens en voor altijd zijn gegeven als een goddelijke genade van boven, een genade die op geen ander volk dan het Zweedse schijnt. Het is dit beeld dat onjuist is, zoals iedereen weet die een diepere kennis van onze geschiedenis heeft dan die welke door de officiële schoolboeken wordt overgebracht. De waarheid is dat deze Zweedse waarden door de eeuwen heen in hardnekkige en bittere strijd zijn veroverd en verdedigd, in strijd tegen de koninklijke keizerlijke macht, in strijd tegen onderdrukkende overheersing. Onze vaderen hebben zeker niets voor niets gekregen, noch het land, noch de vrijheid die zij in het land genoten. Maar zij zegevierden in hun strijd - en is dit feit in deze tijden niet des te krachtiger en opwekkender?"

De foto werd in 1931 genomen door Mårten Sjöbeck en toont de "Blomsholmsskeppet", het op twee na grootste schip van Zweden in Skee parish, Bohuslän. Archieven van de Zweedse Nationale Erfgoedraad.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair