Eddan

De poëtische Edda, met de Noordse liederen van de goden en helden. Ook wel de Elder Edda en de Sämund Edda genoemd.

Download e-book:

.pdf.epub.mobi

Als u dit boek waardeert en wilt helpen het voor meer mensen gratis beschikbaar te maken, stuur dan een donatie naar 123 223 34 27

Dit is de Poëtische Edda, ook wel de Oudere Edda, de Edda Saemundar of Sämunds Edda genoemd, en is een verzameling Noorse kwatrijnen en verzen met goddelijke en mythologische motieven.

De Edda is misschien wel onze belangrijkste bron van Noorse mythologie. Het is een verzameling van oude Noorse verhalen over goden en helden die voor het nageslacht bewaard zijn gebleven in een perkamenten manuscript dat in het midden van de 17e eeuw in IJsland is gevonden.

De gedichten zouden voornamelijk zijn ontstaan in West-Noorwegen en IJsland in de jaren 800-1250, maar alle gedichten zijn lang mondeling doorverteld en de namen van de oorspronkelijke auteurs zijn lang verloren gegaan in de nevelen van de geschiedenis.

De vertaler Erik Brate was een vroege Zweedse taalkundige. Hij werd geboren in 1857 en stierf in 1924, vandaar de oude werkwoordsvervoeging en archaïsche stijl.

Dit werk moet niet verward worden met de edda van Snorre Sturlasson, die hoofdzakelijk in proza is geschreven met kleine verselementen.

Het Moberg Poëtische Edda eBooks project bouwt voort op Digitaliseringsproject Runeberg van Eddan uitgevoerd door Lars Aronson. Het e-boek zal worden verbeterd met meer illustraties in hoge resolutie zodra wij het boek hebben gescand.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair