Auteur archieven: Esaias Tegnér

Levend: 1782 - 1846

Geboorteplaats: Dorpsparochie, Värmland

Esaias Tegnér was een Zweedse bard en culturele persoonlijkheid. Hij was hoogleraar Grieks aan de universiteit van Lund, vanaf 1824 bisschop van Växjö en vanaf 1819 lid van de Zweedse Academie.

In februari 1812 werd Tegnér lid van het Götiska Verband (waar hij de naam "Bodwar Bjarke" droeg), en in het tijdschrift Iduna publiceerde hij in de loop van het jaar verschillende gedichten uit deze periode: "Maïslied", "Het vuur" (geschreven in 1805, vrij uitvoerig herzien), "Skidbladner", "Flyttfåglarne". Zijn grootste werk, dat ooit verplichte lectuur was op scholen, was Frithiof's Saga.
Aan een jongere

Gedicht in 1810 gepubliceerd in het Tijdschrift voor Letterkunde en Toneel, waaraan Tegnér dit gedicht toezond [...]

De eeuwige

Een gedicht over de onveranderlijkheid en onsterfelijkheid van ideeën