Häxprocessen i Torsåker 1 juni 1675

Häxprocesserna i Torsåker

På Häxberget i Torsåker miste 71 oskyldiga människor, de flesta kvinnor, sina liv på grund av tidens tro.

1 juni 1675 halshöggs och brändes 71 oskyldiga människor, varav 65 kvinnor, 2 män och 4 pojkar, under häxprocessen i Torsåker, Ångermanland. Anklagelsen var häxeri.

Var femte kvinna i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar mördades. I vissa familjer ska flera generationer kvinnor ha mördats då man trodde att trolldomen gick i arv och lärdes från föräldrarna till barnen.

”Tidens tro drabbar människan.” står det på en stor minnessten på Häxberget i Torsåker. Vår tid är inte annorlunda i det avseendet. Den som vill läsa mer om den här avskyvärda händelsen kan fortsätta läsa här.

Det skulle dröja 104 år till, till 1779, innan straffet för trolldom avskaffades i Svensk lag.

Kuriosa om Torsåkers socken(Wikipedia):

Namnet

Namnet (1344 Thorsakir) innehåller förleden gudanamnet Tor och efterleden åker och har ursprungligen avsett en helig åker, nära kyrkan.

Fornlämningar

Man har anträffat och bevarat omkring 35 fornlämningar. De flesta lämningar är gravhögar från järnåldern. En större mängd högar har dessutom tagits bort genom tiderna. Det finns två fornborgar. Den ena ligger invid Ångermanälven vid Prästmon och är lämningarna efter Styresholms borg från medeltiden, vilken ingick i landets försvarssystem.

Undersökningar av den så kallade Skelettåkern i Björned, visar att det varit en begravningsplats sedan folkvandringstid, där man övergick till kristet gravskick senast i början av 1000-talet. DNA visar att flera av personerna sannolikt var släkt, tillhörande den germanska folkgruppen, medan en hade samiska anfäder. Dock visar isotopanalys att de kom från olika delar av landet. Begravningsplatsen tolkas som en tidig gårds- eller bykyrkogård, sannolikt tillhörande en gårdskyrka uppförd på privat initiativ, nära en handelsväg med många förbindelser med södra Östersjöområdet. Gårdskyrkogården övergavs i slutet av 1200-talet, efter att en gemensam sockenkyrka hade byggts i Torsåker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!