Fornlämningar i Lysekil utplånas när Preems raffinaderi bygger ut

Fornlämningar i Lysekil
Foto: Länsstyrelsen

Preems raffinaderi i Lysekil, Skandinaviens största, ligger i ett område rikt på historia. Omkring anläggningen finns ett tiotal fornlämningar från sten- , brons- och järnålder. Nu vill Preem expandera och har ansökt om att få bebygga platsen.

Igår fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut: Raffinaderiets behov prioriteras framför fornlämningarnas bevarande.

De fornlämningar som nu kommer att jämnas med marken är boplatser från stenåldern, gravar från järnåldern och en verkstad från bronsåldern. Av dessa är det framför allt verkstadsplatsen som sticker ut.

– Det finns gott om liknande fornlämningar i landet men verkstadsplatsen är mer speciell, säger Mats Herklint, chef för kulturmiljöprövningen vid Länsstyrelsen, till Göteborgs-Posten.

Hans kollega, antikvarien Niklas Ytterberg, delar denna uppfattning:

Fornlämningar från verkstadsplatser från den delen av bronsåldern finns men är inte så vanliga och därför har den också ingått som en del av en vetenskaplig undersökning.

Niklas Ytterberg, antikvarie

Trots det väljer alltså Länsstyrelsen att gå på Preems linje och bedömer att området inte behöver skyddas.

Verkstadsplatsen i Lysekil upptäcktes på 1970-talet. Hittills genomförda utgrävningar har resulterat i fynd av fragment från ett 40-tal gjutformar. Man har även funnit ringar och nålar som tillverkats där. Innan platsen nu byggs över ska Preem bekosta en större arkeologisk undersökning, så att fler artefakter kan tas tillvara. Verkstadsplatsen i sig, liksom de närliggande bostäderna och gravarna, kommer dock att förstöras helt.

Det finns fortfarande en möjlighet att Preems planerade utbyggnad inte blir av, eftersom regeringen först ska pröva ärendet utifrån koldioxidutsläpp. Denna utredning tar dock inte hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.

Läs mer:

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/fornfynd-f%C3%B6rsvinner-n%C3%A4r-preemraff-v%C3%A4xer-1.17867295

https://www.gp.se/ekonomi/regeringen-kan-stoppa-utbyggnad-av-preemraff-1.17396071

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/preem-far-ta-bort-fornlamningar

Publicerades först på Kulturminnet.

2 tankar om “Fornlämningar i Lysekil utplånas när Preems raffinaderi bygger ut

 1. Profilbild
  Mats Jangdal säger:

  Det är bra att det går att bygga nytt, att utveckla landet.
  Det är bra att förfädernas lämningar undersöks och dokumenteras av professionell kompetens.
  I vardagen är det det bästa vi kan göra.
  I mer unika fall är det rimligt att stoppa förändringen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!