De forna folklanden i Småland

Smålands folkland
Den småländska mångkulturen. Sven Rosborn (CC BY-SA)

De forna folklanden i Småland: Kinda, Tveta, Vista, Vedbo, Tjust, Sevede, Aspeland, Handbörd, Möre, Värend, Finnveden och Njudung.

Småland har fått sitt namn av alla “små land”, de forna folklanden, som skiljdes åt av djupa skogar, berg och kärr. Det första kända omnämnandet av småländska folk gjordes möjligen av historikern Jordanes på 500-talet. Hans “Finnaithae” och “Theustes” kan syfta på invånarna i Finnveden och Tjust.

Varje land hade eget ting och en egen lag, och deras självbestämmande gentemot den ständigt växande centralmakten i Stockholm var så långt gående att gränstraktens bönder kunde förklara sig neutrala i krig mellan Sverige och Danmark, så kallad bondefred.

“Oxen mäklar fred” sägs vara ett uttryck från den tiden, och visar på hur viktig den fria handeln var över gränsen. På Furs bro har flera sockenfreder upprättats mellan småländska Vissefjärda socken på svenska sidan gränsen och blekingska Fridlevstad socken på danska sidan.

Ända till Roskildefreden 1658 var Småland gränslandskap mot Danmark och därför ofta skådeplatsen för danskars och svenskars fejder, som man får exempel på i Vilhelm Mobergs bok Förrädarland (1967).

På kartbilden av Sven Rosborn anger röda och svarta punkter landskapets runstenar. Röda punkter visar på runstenar med texter om långväga färder. Från folklandet Värend härstammar just Vilhelm Moberg, men också Carl von Linné.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!