Osta meidän historialliset kartat

Haluatko ostaa muinaisen linnan?

Bårby Borg
Bårby fornborg på Öland. Foto: Jan Norrman / Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet (CC BY)

I 2020-talets Sverige planerar staten att sälja, spärra av eller rent av riva gamla kulturarvsfastigheter för att spara pengar, rapporterar Barometern OT. Läste jag verkligen rätt?

Statens fastighetsverk har fått i uppdrag att minska fastighetsbeståndet. Rent konkret handlar det om att man vill bli kvitt så kallade ”bidragsfastigheter”. En tredjedel av 160 fastigheter ska bort, enligt uppgifter i myndighetens egen tidning Kulturvärden.

Fastigheter som inte behövs för den statliga verksamheten eller berättar den statliga historien ska säljas.

Kansallinen kiinteistölautakunta

I statlig ägo vill man behålla främst såna fastigheter som utgör betydelsefulla exempel på hur svenska statsmakten har utvecklats och manifesterat sig genom historien. Det vill säga fastigheter såsom exempelvis slott och fogdeborgar, som i mina ögon blott är symboler för överhetens historiska förtryck och utsugning av svensk allmoge.

Vad är då en ”bidragsfastighet” i statens ögon? Jo, fastigheter som inte bär sina kostnader för underhåll genom t.ex. en inträdesavgift eller andra intäktskällor. Exempelvis forntida gravfält från brons- och järnålder, slottsruiner, fornborgar, medeltida kyrkor, osv.

I en tidigare utredning om bidragsfastigheter har exempelvis fornborgen Bårbyn linna på södra Öland kommit på tal, en borg som var bebodd under folkvandringstiden och medeltiden. Ända fram till 1600-talet användes borgen i försvaret mot pirater från Baltikum.

Hur mycket kostar det att underhålla en fornborg? Jag har ingen aning, ärligt talat. Men så länge det inte är tal om större rekonstruktioner kan jag tänka mig att det främst handlar om att underhålla skyltningen och se till att stället inte växer igen.

Jag förstår faktiskt om staten vill göra sig av med några slott. Där snackar vi underhållskostnader. Sälj dem till nån rik jävel som vill ha ett svart hål att stoppa sina pengar i. Men kära svenska politiker som strösslar så mycket av svenska arbetares pengar omkring er på allehanda vettiga och mindre vettiga saker, hör min vädjan.

Innan ni säljer ett gravfält, spärrar av en fornborg eller river nån gammal kyrka för att spara en slant, skicka ut budkavle i bygderna och se om inte allmogen själv är villig att ta på sig ansvaret att förvalta dessa fornlämningar åt kommande generationer.

Det kan tyckas rimligt att fastigheter som berättar statens självförhärligande historia också förvaltas av staten. Lika rimligt är det att fastigheter och fornminnen som berättar en bygds historia, en kulturs historia, ett folks historia, förvaltas direkt av människorna vars rötter sträcker sig ner i bygdens mylla.

I ett samhälle där man tillåts och kanske rent av uppmuntras att känna stolthet, vördnad och nyfikenhet över sina rötter, över sin hembygds historia och sitt kulturarv, där kan jag lova att det inte råder brist på folk som ställer upp och klipper gräset runt den lokala fornborgen. En sån samhällsutveckling skulle jag välkomna.

Tilaa YouTube:


Jos arvostat Allmogens itsenäistä työtä kuvaamaan hienoa ruotsalaista historiaa ja pohjoismaista kulttuuria, ja olet tervetullut ostamaan jotain mukavaa kaupasta tai tukemaan meitä vapaaehtoisella lahjoituksella. Kiitos etukäteen!

Tuki Allmogens Swishin kautta: 123 258 97 29
Tuki Allmogens genom att liity
Tuki Allmogens testamentissasi

Suosittu