25. maaliskuuta 1644: Skanialaisten talonpoikien joukkomurha Borstin taistelussa.

En strid mellan 300 vältränade och välutrustade svenska soldater och ett bondeuppbåd av ungefär 500 [...]