Vuorovesien kulttuurihelmet ja historialliset helmet

Tidan
1800-talsgården Vallby Sörgården i Tidan. Foto: Malin Kim

Det västgötska samhället Tidan med sina knappt tusen invånare är kanske obekant för de flesta. Ändå har det omgivande landskapet varit bebott i tusentals år och innehåller flera fina besöksmål för alla med kulturhistoriskt intresse. Nedan följer ett förslag på en dagstur till områdets främsta sevärdheter.

En bra utgångspunkt för en färd i Tidans omgivningar är den välbevarade 1800-talsgården Vallby Sörgården. De tillhörande markerna är rika på fornminnen och gården är sedan 2008 klassad som kulturreservat.

Namnet Vallby, som betyder ”boplats där djur går i bete”, vittnar om att platsen länge nyttjats till djurhållning. Första gången Vallby Sörgården omnämns i skriftliga källor är i en skattelängd från 1500-talet. Från 1700-talets slut kom gården att gå i arv inom en och samma släkt. Den sista ägarinnan dog utan arvingar 1996, varpå gården övertogs av områdets hembygdsföreningar. Idag sköts den av en särskild förening som bildats för att förvalta den.

Till gården hör totalt åtta byggnader, som är mycket välbevarade både invändigt och utvändigt. Inventarier och redskap härrör till stor del från en tid som ligger hundra år tillbaka eller mer. Mangårdsbyggnaden är från tidigt 1800-tal och flankeras av två flyglar. På baksidan finns en undantagsstuga, dit den äldre generationen flyttade när den yngre tog vid. Utöver detta finns dass, fårhus, ladugård och jordkällare. En bit från bostadshusen ligger en smedja från 1800-talet, som är delvis ingrävd i en gravhög från järnåldern.

Grims runsten, Vg 7.

Den som önskar kan följa en promenadslinga längs den gamla fägatan för att titta på stengärdesgårdar och hagar. Promenaden går även genom gravfältet Jämmerkullen, som innehåller olika gravtyper från äldre järnålder. Där finns också Grims runsten, som ristades för ungefär tusen år sedan. Texten lyder:

krim * risti * stin * efti * hltan * freta * sin

Idag skulle vi säga ”Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände”.

Med sin enkla texslinga visar runstenen likheterna mellan det språk som talades på vikingatiden och den moderna svenskan.

Under sommaren håller Vallby Sörgården öppet om söndagarna för att visa upp aktiviteter relaterade till gamla tiders jordbruk och gårdsliv. Föreningens medlemmar odlar äldre kulturgrödor, slår med lie och sköter betesdjur. De erbjuder även guidade visningar av husens intakta interiörer och den som vill kan köpa kaffe i kulturreservatets servering.

Från Vallby Sörgården leder en slingrig landsväg till Flistads kyrka, vars närområde bär spår av sekler av mänsklig aktivitet. Kyrkan fick sin nuvarande prägel under 1700-talet, men de äldsta delarna härrör från tidig medeltid. Den vackra dopfunten är gjord av stenhuggaren mäster Andreas, som var verksam i Västergötland under 1100-talets senare halva. Den stora behållningen för många kyrkobesökare torde dock vara utsmyckningarna i taket. I övergången mellan väggar och tak löper en textremsa med bönen Fader Vår, som illustreras med praktfulla målningar av 1700-talskonstnären Lars Hasselblom.

Flistads kyrka

Kyrkogården utanför domineras av kung Ranes hög, som tycks vaka över de mer moderna gravarna. Den ännu outgrävda gravhögen är sannolikt från sen järnålder och torde vara vilorum åt en storman eller -kvinna. Om det verkligen är myternas kung Rane som vilar där vet vi dock inte.

Flistads kyrka och kung Ranes hög

Intill gravhögen finns ett annat vittnesbörd från järnåldern i form av en märklig runsten. Budskapet som ristats in är mycket kryptiskt. Några av runorna är upp-och-nervända och vissa har slagits ihop till att bilda ett enda tecken. Dessutom används en blandning av runor från olika runalfabet. Ett par av tolkningarna lyder ”Aan reste stenen efter Lande” respektive ”giv akt på den döde, ödeläggare”. Vissa menar dock att inskriptionen är så underlig att den måste ha gjorts av en klåpare som inte ens var skrivkunnig.

Den sten som idag står på platsen är en kopia, medan originalet finns på Historiska museet.

Några kilometer från Flistad ligger Askeberga skeppssättning, som är den näst största i Sverige, efter Ales stenar i Skåne. 24 giganiska stenblock, som vardera väger tiotals ton, bildar en 53 meter lång skeppsformation ovanpå en plattform av jord.

Askebergan telakka

Skeppssättningen tros ha byggts på 500-talet, men hur det gick till kan man verkligen undra.

En kort bilfärd från skeppssättningen leder till Vaholms gård, som har månghundraåriga anor. Den imponerande gården är en privat bostad och tar inte emot besökare, men alldeles utanför ligger den unika spännverksbron av trä, som lockar till sig nyfikna turister. Bron, som sannolikt byggts under 1800-talet, lär vara den enda övertäckta bron i Sverige. Vackert belägen i slättlandskapet förbinder den de båda sidorna av floden Tidan med varandra. Inristade i träet finns kärleksförklaringar av olika ålder. Enligt lokala sägner spökar det i brohuset, så att den som besöker bron nattetid kan få höra skrik från barn som drunknat i floden.

Spännverksbro av trä vid Vaholms gård

För den som har vägarna förbi Tidan finns således goda skäl att avsätta lite extra tid åt att upptäcka områdets kulturhistoriska lämningar. Variationen av sevärdheter gör platsen spännande att utforska för olika intresseinriktningar och vitt skilda åldrar. Under vår och sommar bidrar öppna åkermarker, grönskande natur och charmiga trähus till upplevelsen. 

Lue lisää:

https://turistmal.se/?index=item&id=7109

https://www.hembygd.se/vallby

https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/vastra-gotalands-lan-o/rane-stenar-eller-askeberga-skeppssattning/

https://www.vastsverige.com/skovde/produkter/vaholms-brohus/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flistads_kyrka,_V%C3%A4sterg%C3%B6tland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kung_Rane

Tilaa YouTube:


Jos arvostat Allmogens itsenäistä työtä kuvaamaan hienoa ruotsalaista historiaa ja pohjoismaista kulttuuria, ja olet tervetullut ostamaan jotain mukavaa kaupasta tai tukemaan meitä vapaaehtoisella lahjoituksella. Kiitos etukäteen!

Tuki Allmogens Swishin kautta: 123 258 97 29
Tuki Allmogens genom att liity
Tuki Allmogens testamentissasi

 

Västergötlannin historialliset kartat

Seinäkarttamme ovat huolellisesti restauroituja, vuosisatoja vanhoja karttoja, jotka painetaan uudelleen Ahvenanmaalla mattapintaiselle, ikääntymisen kestävälle, museokelpoiselle premium-paperille. 1% tuotosta menee suoraan takaisin kulttuuriperintöön!

Suosittu

2 ajatuksia aiheesta "Tidans kulturhistoriska pärlor"

  1. Hans Menzing sanoo:

    Texten och de fina bilderna om Tidan är ju extra välkomna nu när gamlingar som jag inte vågar mig ut. Mycket intressant läsning även för en gammal västgöte.

  2. Malin Kim sanoo:

    Tack, Hans, för de uppmuntrande orden! Jag ska försöka återkomma med fler texter om fina besöksmål runt om i Sverige. Mvh Malin Kim

Kommentit on suljettu.