Tag Archives: Lantbruk

Allmogens perinteiset askareet joulukuussa

”Den fjärde årstiden är för bonden återhämtningens och vilans. Han har sin skörd under tak, under [...]